شماره: 35861
1400/07/24
پیام تبریک سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی جدید  علم و دانش در سنگر بزرگ دانشگاه را به جامعه دانشگاهیان ، اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز تبریک عرض نموده و موفقیت ای آینده سازان را از خداوند منان مسئلت داریم.

حق انتشار محفوظ است ©