Enter Title

 

واحد نمایه سازی  پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی:

به فرایند “تحلیل محتوای یک سند و یا مجموعه اسناد و برگردان نتیجه این تحلیل به‌واژه‌هایی که در نمایه می‌آید”، نمایه‌سازی می‌گویند. هدف نمایه‌ها تسهیل بازیابی اطلاعات است

بطور کلی فرایند “نمایه سازی مفهومی” حداقل از دو مرحله تشکیل شده:

شناخت موضوع و ویژگی‌های آن، و توصیف آنها در قالب واژگانی مناسب برای بازیابی

کلیه فارغ التحصیلان دانشگاه موظفند به منظور تکمیل مدارک تسویه حساب یک نسخه چاپی به همراه لوح فشرده فایل پایان نامه خود را به این بخش تحویل دهند. پس از دریافت، فعالیتهای آماده سازی، فهرستنویسی و نمایه سازی و ورود اطلاعات پایان نامه  انجام می گیرد.

 

جستجو