بخش مرجع و نشریات Reference & Periodicals division

یکی ار بخشهای مهم خدمات عمومی کتابداری که در چهارچوب اشاعه دانش و اطلاعات قرار می گیرد بخش مرجع و نشریات است.

در فرآیند مرجع سعی می شود تا بین سه عامل منابع مرجع، کتابدار مرجع، و نیاز و پرسش مراجعه کننده ارتباط منطقی و پویایی برقرار
 شود تا در نتیجه آن فصل مشترک این سه عامل که اطلاعات مورد نیاز مراجعه کننده است کشف شود.این بخش شامل گنجینه ارزشمندی
از کتابهای مرجع و نشریات است . این مواد به امانت داده نمی شود و مخصوص استفاده در کتابخانه می باشند. در این بخش علاوه بر کتب و مجلات ، مجموعه ای از فرهنگ ها، پایان نامه های دکترای حرفه ای پزشکی ومقاطع کارشناسی  دانشگاه ،چکیده پایان نامه ها ،خلاصه مقالات و کنگره ها وطرح های تحقیقاتی و... موجود می باشد.
فعالیتهای بخش مرجع و نشریات
1.       آموزش و راهنمایی مراجعین در شیوه جستجو و استفاده از منابع
2.       تهیه کپی از مقالات درخواستی
3.       پیگیری سفارش و انتخاب کتب مرجع و نشریات و روزنامه ها دریافت و کنترل آنها
4.       فهرست نویسی و ورود اطلاعات مجلات فارسی و لاتین به برنامه کتابخانه
5.       فهرست نویسی CD مجلات فارسی و لاتین وپایان نامه ها
6.       وجین مجلات و کتب بخش مرجع
7.       ارسال مجلات  به حوزه های مختلف دانشگاه وکتابخانه تابعه
8.       جمع آوری و ارزیابی  آمار استفاده از منابع
9.       اطلاع رسانی وآموزش دانشجویان در جهت استفاده سایت نشریات کشورmagiran 

10.     .معرفی وراهنمایی پایگاههای نشریات رایگان پزشکی (free journal  ) به کاربران  ازطریق پورتال کتابخانه مرکزی

جستجو