شماره: 18671
1397/07/14
برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه مرکزی
برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه مرکزی

نمایشگاه کتاب تخصصی در رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی از تاریخ 14 مهرماه لغایت 18 مهرماه در سالن ورودی کتابخانه مرکزی دایر می باشد. 

حق انتشار محفوظ است ©