شماره: 16509
1397/03/08
برگزاری کارگاه معرفی بانکهای اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال و روش جستجو در آنها

کارگاه معرفی بانکهای اطلاعاتی و کتابخانه دیجیتال و روش جستجو در آنها ، برای اعضای محترم هیات علمی در تاریخ 97/3/6 توسط کتابخانه مرکزی برگزار گردید. 

حق انتشار محفوظ است ©