شماره: 16178
1397/02/09
دسترسی به سامانه نوپا و منبع یاب وزارت بهداشت و درمان پزشکی
دسترسی به سامانه نوپا و منبع یاب وزارت بهداشت و درمان پزشکی

به اطلاع کاربران و پژوهشگران محترم می رساند دسترسی به سامانه نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران ) از طریق لینک زیر امکان پذیر می باشد.

سامانه نوپا

حق انتشار محفوظ است ©