شماره: 15431
1396/11/14
سلام برتو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش ‏آمدی
سلام برتو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش ‏آمدی

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاران
اندیشه باور شد، در امتداد باران
بر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرت
بانگ سرود و وحدت آید زچشمه ساران
و الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمد
بر پهن دشت باور، خالی است جای یاران
دهه فجرمبارک

حق انتشار محفوظ است ©