شماره: 15118
1396/10/11
دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی ناشر JoVE
دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی ناشر JoVE

  به اطلاع مي‌رساند‌ پيرو مذاکرات و هماهنگي صورت‌گرفته با ناشر JoVE، دسترسي آزمايشي (Trial) دانشگاه به مجموعه فيلم‌هاي آموزشي مجله مذکور از طريق آدرس https://www.jove.comاز تاريخ 28/9/96به مدت سه ماه براي دانشگاه فراهم شده است. ناشر JoVE  بيش از 7000 مقاله تصويري در موضوعات علوم پايه و باليني پزشکي، علوم دارويي و ساير رشته‌هاي علمي منتشر کرده است.

حق انتشار محفوظ است ©