شماره: 14699
1396/09/05
دسترسی آزمایشی به مجموعه Cambridge University Press
دسترسی آزمایشی به مجموعه Cambridge University Press

دسترسی آزمایشی (Trial) :

به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی کلیه دانشگاههای  علوم پزشکی کشور به مجموعه Cambridge University Press از طريق آدرس 

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects

https://www.cambridge.org/core

   به  مدت سه ماه فراهم شده است. ناشرCambridge بيش از 380 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشکی، تغذيه، روانپزشکی و .... منتشر می‌کند

 

حق انتشار محفوظ است ©