کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزرای اولین دوره آموزشی کارگاه کتابدار بالینی

برگزرای اولین دوره آموزشی کارگاه کتابدار بالینی

اولین کارگاه کتابدار بالینی با حضور کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سایت کتابخانه مرکزی در تاریخ 14/12/1395 برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا به اهداف کارگاه و معرفی و آشنایی با وظایف کتابداران بیمارستانی و بالینی  پرداخته شد و د رادامه دو پایگاه  uptodate , clinical key  برای حاضران معرفی گردید.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (195)
کد خبر: 12603