شماره: 24980
1398/07/16
مراسم تودیع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

مراسم تودیع و معارفه سرپرست کتابخانه مرکزی دانشگاه با حضور دکتر کلوندی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر کفاشیان مدیر پژوهش و کارشناسان کتابخانه مرکزی در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات برگزار گردید.

در این مراسم مسئولان مذکور از زحمات سرپرست سابق آقای دکتر امین میرزایی تقدیر و آقای دکتر استاک بعنوان سرپرست جدید کتابخانه مرکزی انتخاب و برای وی آرزوی موفقیت نمودند.

 

حق انتشار محفوظ است ©