شماره: 22912
1398/02/16
جلسه هم اندیشی شیوه نامه اجرایی کتابدار بالینی در دانشگاه
جلسه هم اندیشی شیوه نامه اجرایی کتابدار بالینی در دانشگاه

روز یکشنبه مورخ 98/2/15 جلسه ای به منظور هم اندیشی درباره شیوه نامه ی اجرایی کتابدار بالینی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه سرپرست کتابخانه مرکزی جناب آقای دکتر میرزایی به همراه  کتابداران به بحث و تبادل نظر درباره راههای اجرایی کردن کتابدار بالینی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه پرداختند.

حق انتشار محفوظ است ©