Enter Title

لیست کارگاهای توانمند سازی  کتابخانه مرکزی  

هدف  برگزاری

گروه هدف

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

توانمندسازی پژوهشی

اعضای هیات علمی و کلیه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم همتی

آشنایی با انواع موتورهای جستجو و روش های جستجو

1

توانمندسازی پژوهشی

اعضای محترم هیات علمی و کلیه پژوهشگران

خانم هواسی

راهکارهای جستجو در پایگاه اطلاعات پاب مد و مش

2

توانمندسازی پژوهشی

اعضای محترم هیات علمی و کلیه پژوهشگران

خانم هواسی

راهکارهای جستجو در پایگاه اطلاعاتی ISI

3

توانمندسازی علمی پژوهشی

گروه بالینی پزشکان و متخصصان

خانم رنجبر/ خانم همتی

معرفی پایگاه clinical key

4

توانمندسازی علمی پژوهشی

گروه بالینی پزشکان و متخصصان

خانم رنجبر/ خانم همتی

معرفی پایگاهUp to date

5

توانمندسازی علمی پژوهشی

اعضای محترم هیات علمی و گروه اطلاع رسانی پزشکی

خانم رنجبر

معرفی پایگاه Ovid Sp

6

توانمندسازی علمی پژوهشی

اعضای محترم هیات علمی بالینی و غیر بالینی و کلیه پژوهشگران

خانم رنجبر

معرفی پایگاه پروکوست (پایگاه پایان نامه های لاتین)

4

توانمندسازی علمی پژوهشی

کلیه اعضای هیات علمی بالینی و غیر بالینی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم رنجبر

معرفی گوگل اسکالر

 

توانمندسازی علمی پژوهشی

کلیه اعضای هیات علمی بالینی و غیر بالینی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم هواسی/ خانم همتی

معرفی پایگاههای Open access و منابع دسترسی آزاد

4

مهارتی

کلیه پژوهشگرانو اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

خانم شکیبا

معرفی پورتال کتابخانه مرکزی

5

توانمندسازی علمی پژوهشی

کلیه اعضای هیات علمی بالینی و غیر بالینی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گروه اطلاع رسانی پزشکی

خانم رنجبر

آموزش پیشرفته نحوه استفاده از اسکاپوس

6

توانمندسازی علمی پژوهشی

کلیه اعضای هیات علمی بالینی و غیر بالینی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گروه اطلاع رسانی پزشکی

خانم شکیبا/ خانم همتی رنجبر خانم

معرفی پایگاه ساینس دایرکت(پایگاه مقالات کلیه علوم) وایلی و کاکرین و primar picture

7

توانمندسازی علمی پژوهشی

کلیه اعضای هیات علمی بالینی و غیر بالینی و پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گروه اطلاع رسانی پزشکی

خانم شکیبا/ خانم همتی

آموزش نرم افزا ر رفرنس نویسی End note

8

توانمندسازی علمی پژوهشی

پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و گروه اطلاع رسانی پزشکی

خانم رنجبر

معرفی گوگل اسکالر و ارکید و Researcher Id

9

توانمندسازی علمی پژوهشی

دانشجوان تحصیلات تکملی و پژوهشگران

دکتر خورشیدی

معرفی نرم افزار Spss

 

10

جهت برگزاری کارگاهها به نکات زیر توجه فرمائید:

                                                                                                              -هماهنگی با خانم همتی جهت ثبت نام در کلاسها  08432223079

- حد نصاب رسیدن نفرات (حداقل ده نفر در هر کارگاه حداکثر 30 نفر)                                          - کارگاههای  اعضای محترم هیات علمی و بیمارستان ها  با هماهنگی  معاونت پژوهشی                              - درخواست کتبی برای کارگاه حداقل ده رو قبل از برگزاری                          مهارت های مور  د نیاز برای کارگاهها آنشایی مقدماتی با کامییوتر و محیط وب می باشد

جستجو