طراحی سایت
جزئيات مطلب
برگزاری هفتمین بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از کتابخانه مرکزی

 

 هفتمین جلسه بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه از کتابخانه مرکزی در روز چهارشنبه 92/09/20 برگزار گردید. در این جلسه معاون محترم تحقیقات و فناوری ضمن بازدید از واحدهای مختلف کتابخانه و بررسی پیشنهادها و پیش نیازهای ارائه خدمات کیفی تر به مراجعین و ارائه نتایج پیگیری مسائل و موضوعات مطرح شده در جلسات قبلی، بررسی تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن برنامه کشیک عصر کتابخانه مورد بحث و تبادل نظر واقع و مقرر شد تا تاریخ بازدید و نشست ماهیانه با واحد، نتایج موضوعات و مباحث مطرح شده پیگیری و عملیاتی گردد. 

فایل خبر


درج مطلب توسط : ssh
تاريخ درج مطلب : 1392/09/23
تعداد بازديد : 373

بازگشت
جستجو