کارشناس سفارشات

 

نام و نام خانوادگی: طاهره هواسی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 
سمت: کارشناس سفارشات
 پست الکترونیکی: havasi62@gmail.com
 

 

بخش مجموعه سازی و سفارشات Acquisition & Orders Division

 

اين واحد  مسئوليت تهيه و سفارش انواع منابع و مواد اطلاعاتي مورد نياز کتابخانه مرکزي را به عهده دارد . محور انتخاب منابع براي کتابخانه مرکزي نيازهاي بالفعل و بالقوه اساتيد، دانشجويان و دانش پژوهان دانشگاه مي باشد . از جمله فعاليت هاي مستمر اين بخش، کنترل و روزآمد نگهداشتن موجودي منابع کتابخانه است.
تهيه و سفارش کتب فارسي ولاتين ،E-book  به ويزه از نمايشگاه هاي كتاب ، دريافت منابع اهدايي و رايگان در زمره امور جاري اين واحد است.
هدف از اين بخش سفارشات و مجموعه سازي روزآمد و غني سازي مجموعه كتابخانه براساس بررسي و انتخاب درست سفارشات مراجعه كنندگان ، شامل دانشجويان و اساتيد گروههاي آموزشي ميباشد .
 
فعالیتهای بخش مجموعه سازي و سفارشات :
 -  توزيع كاتالوگهاي كتب بين گروههاي آموزشي جهت انتخاب منابع واولويت بندي آن
-  تهيه فرمي جهت درخواست منابع ودر دسترس قراردادن آن براي مراجعه كنندگان
-  نيازسنجي وجمع آوري سفارشات درخواست شده از طرف گروههاي آموزشي ودانشجويان درطول سال
-  تکمیل اطلاعات کتابشناختی منابع درخواست شده از طریق سرچ در سایت آمازون وانجمن ناشران فرهنگی ایران
- کنترل ونظارت برليست ها ي تنظيم شده براي خريد منابع به منظور جلوگيري از خريدهاي تکراري ومديريت واصلاح ليست هاي در دست سفارش ساير واحدهاي مختلف 
- هماهنگي بارابطين كتابخانه در گروههاي آموزشي جهت بررسي انتخاب منابع ، اولويت بندي وتنظيم ليست نهايي
- تهيه ليستي ازعناوين انتخابي اولويت بندي شده براساس بودجه مقررشده براي هرگروه آموزشي جهت مراجعه به نمايشگاههاي كتاب يا كتابفروشي
- پیگیری لازم جهت   تهيه وتنظيم اسناد خريد منابع (شامل اسناد درخواست خريد،رسيدانبار، حواله انبار) با درج عناوين كتب وارقام خريد،جهت ارسال ونهايتا تسويه حساب
- ارتباط ومکاتبه  با كارگزاران يا ناشرين داخلي درصورت ارائه كتب درخواستي توسط گروهها ودانشجويان به صورت موردي درسال
- پیگیری لازم جهت برگزاری نمایشگاه داخلی در مهرماه هر سال تحصیلی
- پيگيريهاي لازم جهت دريافت بودجه براي خريد منابع از نمايشگاه داخلی ونمایشگاه بین المللی کتاب تهران
- تهيه ليست كتابهاي خريداري شده از نمايشگاه طبق فرم ارائه شده از كتابخانه مركزي
-  تنظیم گزارش میزان خرید کلیه مرکز دانشگاه از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
- پیگیری کسری منابع خرید شده(claim(از طرق مکاتبه باناشران
- جمع آوري، تهيه اطلاعات وخريد منابع رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد كه در حال approve شدن هستند.
 

 

جستجو