DnnForge - NewsArticles
تاریخ انتشار: شنبه 14 مهر 1397
برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه مرکزی

  برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه مرکزی

امتیاز: Article Rating

نمایشگاه کتاب تخصصی در رشته های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی از تاریخ 14 مهرماه لغایت 18 مهرماه در سالن ورودی کتابخانه مرکزی دایر می باشد. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری نمایشگاه کتاب در سالن کتابخانه مرکزی
ثبت امتیاز
جستجو