DnnForge - NewsArticles
14

برگزرای اولین دوره آموزشی کارگاه کتابدار بالینی

برگزرای اولین دوره آموزشی کارگاه کتابدار بالینی

اولین کارگاه کتابدار بالینی با حضور کتابداران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سایت کتابخانه مرکزی در تاریخ 14/12/1395 برگزار گردید. در این کارگاه ابتدا به اهداف کارگاه و معرفی و آشنایی با وظایف کتابداران بیمارستانی و بالینی  پرداخته شد و د رادامه دو پایگاه  uptodate , clinical key  برای حاضران معرفی گردید.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (131)
کد خبر: 12603
  • برگزرای اولین دوره آموزشی کارگاه کتابدار بالینی
جستجو