اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 دی 1398

  برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه اسکوپوس

امتیاز: Article Rating

کارگاه آشنایی با پایگاه استنادی اسکوپوس در تاریخ 29/10/98 برای کارشناسان کتابخانه و کارشناسان پژوهش دانشگاه در سالن انفورماتیک معاونت آموزشی برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو