اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 دی 1398

  برگزاری کارگاه آشنایی با سامانه نوپا

امتیاز: Article Rating

کارگاه آشنایی با سامانه نوپا با تاکید و تمرکز بر سامانه منبع یاب در تاریخ 25/10/98 در سایت معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو