اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 دی 1398

  برگزاری سومین جلسه کمیته ترجمان پژوهش

امتیاز: Article Rating

سومین جلسه کمیته ترجمان پژوهش با حضور معاون تحقیقات و فناوری دکتر کلوندی، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی  دکتر استاک، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر جلیلیان و دکتر امین میرزایی و با حضور کارشناس نتایج طرحهای تحقیقاتی برگزار شد. در این جلسه طرحهای تحقیقاتی مطرح شده با استانداردهای پیام پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو