اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398

  انتصاب اعضای کمیته پیام پژوهش دانشگاه

امتیاز: Article Rating

به گزارش خبرنگار گاهنامه مونس، دکتر محسن جلیلیان- دکتر مصیب مظفری و دکتر امین میرزایی با حکم دکتر غلام رضا کلوندی معاون تحقیقات و فن آوری اطلاعات به عضویت کمیته پیام پژوهش منصوب شدند. لازم به ذکر است تشکیل این کمیته در راستای سیاستگذاری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت گردآوری، انتشار و اشاعه نتایج حاصل از تحقیقات نظام سلامت در کشور ااست. هدف از راه اندازی این سامانه توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت،  انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش های سلامت کشور به روشی امن، صحیح و سریع، با دسته بندی های مناسب و برای ذینفعان و گروه های هدف مشخص است.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو