اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مهر 1398

  شماره اول گاهنامه مونس منتشر شد

امتیاز: Article Rating

گاهنامه مونس، نشریه تخصصی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی ایلام با هدف اطلاع رسانی فعالیت های کتابخانه ها و مراکز مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی منتشر شد.

اطلاع رسانی در دنیای امروز و ارتباط با مخاطبان از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. در همین راستا اولین شماره گاهنامه مونس با تشریح اقدامات معاونت تحقیقات و فناوری، رتبه بندی H-Index دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایلام، معرفی دکتر محمد حسین بدخش به عنوان یکی از مفاخر استان ایلام منتشر شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو