اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 31 شهریور 1398

  برگزاری کارگاه آموزش بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی

امتیاز: Article Rating

کارگاه آموزش منابع کتابخانه دیجیتال پزشکی و سامانه منبع یاب، پورتال، زیرپورتال، نحوه عضویت و.... با حضور کتابداران دانشکده ها و بیمارستان ها ی تابعه  در تاریخ 1398/06/026 در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو