اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398

  کارگاه آموزشی جستجو در پایگاههای اطلاعاتی بالینی up To date , Clinical key

امتیاز: Article Rating

 کارگاه آموزشی جستجو در پایگاههای اطلاعاتی بالینی Up To dat , Clinical Key دوشنبه مورخ 1398/06/04 برای دانشجویان رشته پزشکی در محل سایت انفوراتیک بیمارستان شهید مصطفی خمینی ساعت 12 تا 14 بر گزار گردید. 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو