اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 03 شهریور 1398

  آموزش توسط واحدهاي مختلف کتابخانه

امتیاز: Article Rating

در راستاي همکاري با ساير کتابخانه ها و امور پژوهش بيمارستانهاي دانشگاه، کليه امور مربوط به بخشهاي علم سنجي، پرتال، زيرپرتال و سفارشات کتابخانه مرکزي دانشگاه،  توسط کارشناسان بخشهاي مزبور به کارشناس اعزامي از کتابخانه بيمارستان شهيد مصطفي خميني آموزش داده شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو