اخبار
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 23 بهمن 1397

  برگزاری کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی

امتیاز: Article Rating

کارگاه روشهای جستجو در منابع الکترونیکی در تاریخ 15/9/1397 در دو نوبت صبح وظهر

 

8تا 12 و 14تا 18 برای دانشجویان گروه پزشکی برگزار گردید.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو