اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 12 آبان 1397

  اولين جلسه سرپرست جديد کتابخانه مرکزي با پرسنل اين واحد

امتیاز: Article Rating

سرپرست جديد کتابخانه مرکزي دکتر امين ميرزايي جلسه اي با پرسنل اين واحد تشکيل دادند. در اين جلسه ايشان ضمن آشنايي با همه پرسنل و سوابق کاري ، به بررسي مشکلات کتابخانه مرکزي پرداختند و با پرسنل اين واحد در زمينه هاي مختلف تبادل نظر نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو