اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398

  برگزاري کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirect

امتیاز: Article Rating

به همت مديريت اطلاع رساني و منابع علمي، کارگاه آشنايي با پايگاه ScienceDirectبا تدريس خانم شکيبا درتاريخ 98/11/16 در سالن انفورماتيک پرديس دانشگاه برگزار گرديد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو