اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 17 خرداد 1399

  اعلام دسترسی مجدد به پایگاه Ebsco

امتیاز: Article Rating

به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می رساند بنابراعلام وزارت دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Ebsco مجددا برقرار شده است. مراتب جهت استحضار و بهره برداری حضورتان اعلام می گردد. دسترسی از طریق لینک کتابخانه دیجیتال دانشگاه به آدرس:

https://diglib.medilam.ac.ir

امکان پذیر می باشد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو