اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 17 خرداد 1399

  ارائه خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسنادبه دانشجویان

امتیاز: Article Rating

مدیریت و پرسنل کتابخانه مرکزی ضمن خوشامدگویی به دانشجویان محترم ،آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مختلف در چهارچوب رعایت موازین بهداشتی و با حفظ فاصله اجتماعی جهت جلوگیری از شیوع کرونا، اعلام می دارد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو